VDB poetst oude idealen weer op

VDB poetst oude idealen weer op

‘We hebben een sociaal verhaal’

Ze zijn sociaal betrokken. Verontrust. “Nederland gaat de verkeerde kant op.”Om het tij te keren grijpen ex-VVD’ers Martin van de Bunt uit Overveen en Benno Dinkelaar uit Aerdenhout terug op een oude partij: de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). “Wij hebben een sociaal verhaal”, zegt Van de Bunt. De drievoudig Europees kampioen catamaran zeilen had in zijn sportieve jonge jaren goede ervaringen met de VVD. “Ze dachten mee, stonden open voor nieuwe ideeën.” Hij werd lid, schopte het tot gemeenteraadslid voor de VVD in Bloemendaal. Maar keerde de partij de rug toe vanwege ‘de vele schandalen en het doorgeschoten kille markteconomische denken’. 58 jaar oud is hij nu. Teleurgesteld? Nee. Van de Bunt wil niet tegen zijn oude vrienden aanschoppen. Ook niet tegen andere partijen. Hij richt zich liever op het alternatief dat hij ‘de mensen’ wil bieden. Op de idealen waarmee hij de politiek wil begiftigen. Dinkelaar kijkt er net zo tegenaan. “Ik ben 72 jaar oud. Ik woon goed hier in Aerdenhout. Mensen zeggen ‘waar begin je aan’. Maar ik wil een goed land achterlaten.”

Ziekenfonds
De twee raakten op drift in het ‘verharde politieke klimaat en het gepolariseerde landschap’. Van de Bunt had zich laten verleiden tot deelname met Hart voor Holland aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De partij miste de boot, de ‘verkering’ duurde een blauwe maandag. “We waren een verzameling lokalen. Ik miste de idealen.” Tot Van de Bunt, samen met Dinkelaar, de VDB ontdekte, dik twee jaar terug. Het was als een ‘aha erlebnis’, het lezen van de beginselverklaring. Belegen taal. Maar toch. “De VDB schept voorwaarden, biedt ‘de mensen’ kansen.” Kijk maar, zeggen de heroprichters. Een krachtige sociale wetgeving: “Ja, wij willen geen terugtredende overheid.” Zorg: jazeker, terug met dat ziekenfonds! Oh nee, de mannen noemen het liever een ‘ziekenkostenvoorziening in natura tot een bepaald inkomen’.

Mantelzorg
PGB, keukentafelgesprek, mantelzorg: de mannen worden er niet blij van. Sociaal vangnet? “Het huidige is te zwak. Dat moet versterkt worden.” Sociale woningbouw? “Het komt door de overheid dat we nu met een gebrek zitten.” Leenstelsel? Pensioenfondsen? “Kunnen beter.” Nutsvoorzieningen en de NS? “Terug naar de overheid. De privatisering is veel te ver doorgeschoten.” Europa? “Ja, maar dan wel volgens Zwitsers model.” Daarnaast is er nog genoeg om over na te denken. Het begrotingstekort bijvoorbeeld. En het belastingstelsel. “Het is niet zo dat het hele systeem onbetaalbaar is. De middenklasse moet meer te besteden krijgen, dan gaat er weer meer geld rond wat ook weer terecht komt bij de overheid.” Nivellering vinden de mannen geen fijn woord “Iemand hoeft niet gestraft te worden voor geld verdienen. Maar de rijken moet niet nog rijker worden.”

Interview door Leonie Groen  – Haarlems Dagblad