Het systeem om het verkeer op snelle wijze van A naar B te laten doorstromen, komt eraan. De provincie Noord-Holland wil vóór 2024 de helft van alle provinciale wegen voorzien van intelligente verkeerslichten en andere technologische aanpassingen doen om de doorstroom van het verkeer te stimuleren.

Zorgelijke files, die het verkeer ophouden moeten op die wijze worden teruggedrongen. Het DVM, ”talking traffic system” is een lang gekoesterde wens van de gemeentes in de regio Kennemerland. Het is er echter nog nooit van gekomen; tot nu. De weg tussen Haarlem en Nieuw Vennep wordt een intelligente weg: de eerste in de provincie !

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zal straks het dagelijks bestuur de opdracht geven om, in samenwerking met de omringende gemeentes, snel op deze ontwikkelingen aan te haken. Tijdens de afgelopen debatten hebben wij, als enige partij, diverse malen Dynamisch Verkeersmanagement genoemd als de meest voor de hand liggende en meest haalbare oplossing voor de doorstroom van het strandverkeer, op de korte termijn. De zittende partijen blijven helaas opteren voor veel minder realistische en onbetaalbare oplossingen, plannen die zeker niet op korte termijn realiseerbaar zijn. Een lightrail vanuit Amsterdam naar Zandvoort over het oude tram-tracé of een ondertunneling via Overveen, Dompvoedslaan klinken goed maar dienen eerst goed onderzocht te worden en in samenspraak met bewoners bekeken te worden.

 

Laten we ook kijken naar de omvang van het probleem. Op dit moment spreken we van 20 dagen topdrukte per jaar, geen probleem waar miljoenen Euro’s gemeenschapsgeld tegenaan moet. VDB kiest voor een pragmatische, betaalbare en snel realiseerbare oplossing die de bewoners op korte termijn meer rust zal bieden en geen stijging van de gemeentelijke belasting betekent.

Arie Goote – 18 november 2019

Meer berichten

Oldenhove

Oldenhove

Naar aanleiding van de commissievergadering van 26 januari j.l., de beeldvormende avond van een week daarvoor, berichtgeving in de media, op social media en flyers die enkele politieke partijen in Overveen hebben verspreid, wil VDB onze inwoners niet hun recht op correcte informatie onthouden. We...

Lees meer
Overlijden Arie Goote

Overlijden Arie Goote

Met verdriet in ons hart, ongeloof en ontsteltenis moeten wij u helaas meedelen dat onze fractiegenoot, partijgenoot en goede vriend Arie Goote is overleden. In de nacht van zaterdag 20 februari op zondag 21 februari heeft Arie een hartstilstand gekregen die hem fataal is geworden. In Arie...

Lees meer

Brief aan Overveners van Marjolijn Steegman-Van Kappen

In 1955 zag ik het levenslicht in Overveen, aan de Braziliëlaan no. 18. Mijn ouders kochten dit nieuwbouwhuis in 1952. Ikzelf woon inmiddels alweer 30 jaar in de Vrijburglaan. Toen wij er kwamen wonen waren grote delen van de wijk nog onbebouwd. In de jaren ’30 – ’40 van de vorige eeuw was er nog...

Lees meer