Bloemendaal, 8 februari 2020 – De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de beleidskaders, het controleren van het college en daarmee het vertegenwoordigen van het volk. De uitvoering van het beleid is de taak van het college van burgemeester en wethouders. Eén voorbeeld: kan een raadslid voorstellen doen om een trottoir te repareren? Nee, dat kan niet, de raad moet zich beperken tot de hoofdlijnen.

Hoe anders was het tijdens de laatste extra vergadering van de Commissie Grondgebied van de Gemeenteraad afgelopen dinsdag 4 februari. Het college moest uitleg geven aan hetgeen door de diverse gemeentes in de regio was besloten….althans besproken…over de bereikbaarheid en veiligheid van de regio tijdens het Formule 1 weekend in mei met de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland). In de VRK zijn onder meer de brandweer, de politie, de hulpdiensten en de burgemeesters vertegenwoordigd. Deskundige mensen….zou je denken.

Nu, het merendeel van de commissieleden was een andere mening toegedaan. De bereikbaarheid van Zandvoort gedurende de F1 races en de veiligheid van onze gemeente Bloemendaal, kwamen volgens hen niet in het stuk voor. Het was een ondoordacht gewrocht dat veel te snel en ten faveure van Zandvoort tot stand was gebracht en waarin geen rekening was gehouden met de belangen van onze gemeente. De commissie steeg qua kennis uit boven de gekwalificeerde wetenschap en ‘know how’ binnen de VRK en stelde zo’n beetje alles ter discussie tot in de kleinste details.

De discussie ging zelfs zó ver dat de wethouder moest uitleggen welke veiligheidsmaatregelen er waren beschreven indien er zich een ramp zou voor doen, in welke vorm dan ook. Een raadslid wordt natuurlijk geacht te weten dat rampenplannen nooit openbaar worden gemaakt, opdat deze niet door derden kunnen worden gefrustreerd. Maar nee hoor, de wethouder moest met de billen bloot…wat hij uiteraard niet deed.

Andere onbenullige onderwerpen, die allang de revue waren gepasseerd, werden te berde gebracht. Zelf een belangrijk onderhandelingspunt moest binnen de commissie worden besproken. Door de partijen die allergisch zijn voor vertrouwelijke zaken, werd overwogen om dit punt in een besloten vergadering nader te bespreken. Nog een geluk dat hiervoor uiteindelijk geen meerderheid te vinden was maar de hele discussie heeft de onderhandelingspositie van de wethouder niet sterker gemaakt.

Beste collega’s raadsleden en commissieleden, houd je bij je taak en verre van allerlei details. Daar hebben we wethouders voor aangesteld, is er een burgemeester benoemd, hebben we een heel bataljon aan ambtenaren die niet van gisteren is! Er is voldoende deskundigheid bij de professionals. Een vinger aan de pols is iets anders dan een vinger in de pap.

Aan grote evenementen kleven altijd risico’s. Met het plan dat er nu ligt denken wij dat het grootste risico dat we lopen is, dat het Formule 1 weekend een topevenement van formaat gaat worden. We wensen alle betrokken veel wijsheid, sterkte en plezier!

Arie Goote