Over ons

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB).

Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. De VDB is (her)opgericht op 17 maart 2015 met als basis de uitgangspunten van de VDB in 1901. Hieraan hebben wij een hedendaagse vorm gegeven.

De oorspronkelijke uitgangspunten

Die oorspronkelijke uitgangspunten zijn kort samengevat een samenleving waarin:

  • een open democratie is, waarin individuele vrijheid en sociale samenhang in goede harmonie samengaat
  • een veelzijdige maatschappij die de vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking waarborgt
  • iedereen ongeacht afkomst, sociale klasse, levensovertuiging of sekse gelijke kansen heeft om zichzelf naar eigen inzicht te kunnen ontwikkelen binnen een onafhankelijke rechtstaat
  • duurzaam en verantwoord wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen waarbij natuur en milieu worden behouden.
  • de publieke dienstverlening van de overheid en de openheid van democratische besluitvorming verbeterd dient te worden
  • het internationale recht en wederzijdse respect tussen culturen voorop staat voor een veiligere wereld.

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

FRACTIE & BESTUURSLEDEN

SPEERPUNTEN
2018 - 2022

PARTIJPROGRAMMA
2018 - 2022

VOLG ONS

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

De burger is aan zet!
Wordt betrokken bij:

→  de aandacht voor sociaal en financieel kwetsbaren
→ het optimaliseren van de ouderen- en jeugdzorg binnen de geldelijke kaders die zijn gesteld
→ het kritisch volgen van wat er speelt binnen het sociaal-domein.

Contact:

Mark Doorn (Fractievoorzitter)
mail@markdoorn.nl
06 15 14 90 01

KvKnummer: 62767143
Reknr. NL20 INGB 0006 8468 90

Over ons

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. Lees meer.

Op de hoogte blijven van VDB?

Privacyverklaring
Disclamer