Weer een nieuwe partij !

Als ik op jouw partij stem, is dat dan niet een verloren stem? Als de 19 zetels over 8 partijen verdeeld moeten worden, is de raad dan niet versnipperd? Moeten we niet juist stemmen op de partijen die al een aantal zetels hebben om zo de besluitvaardigheid van de gemeenteraad te vergroten? Waarom probeer je wat je wilt veranderen en verbeteren niet te verwerkelijken vanuit een bestaande partij? Dat is wat ik vaak hoor. Dit vraagt om een goed antwoord.

Volgens mij wordt versnippering veroorzaakt doordat “men” geen vertrouwen meer heeft dat een echte verbetering kan worden gerealiseerd via de gevestigde partijen. Zo is de gemeenteraad van Bloemendaal al jaren een futloos gezelschap dat meer investeert in elkaar vliegen afvangen dan in het ontwikkelen van nieuw beleid. Er is geen vertrouwen meer dat het verstevigen van de machtspositie van de gevestigde partijen zal leiden tot een verbetering van beleid en bestuur. Wie sterk is in de oppositie, laat zich inpakken door deelname aan het bestuur. Versnippering is dus het gevolg van een verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering is een middel om de gevestigde partijen te dwingen met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat een of twee partijen de lakens uitdelen en niet meer luisteren naar wat er leeft in de raad en onder de bevolking. Versnippering leidt er hopelijk toe dat raadsleden zich meer gaan richten op waar ze voor staan en zich minder laten leiden door wat de partij voorschrijft. Per onderwerp wordt zo gezocht naar gelijkgezinden en kunnen verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering dwingt ieder te staan voor wat hij of zij vindt en te proberen daarvoor medestanders te vinden. Versnippering heeft tot gevolg dat er samenwerkingsverbanden ontstaan dwars door de partijpolitiek heen.

Om het vertrouwen terug te winnen, is het van groot belang dat er meer en directer wordt gecommuniceerd met de bevolking. Het is een fictie dat iedere burger verstand van zaken heeft en afgewogen opvattingen heeft. Maar het is wel mogelijk de burger uit te leggen waarom je iets doet en welk groter belang daarmee is gediend. De burger aan zet betekent dat de burger wordt uitgenodigd deel te nemen aan de beraadslaging en zich niet te beperken tot gemopper binnen eigen kring.  –  Paul Steinhausser, Bloemendaal 13 maart 2018