Speerpunten 2018-2022

 • Alle informatie van de gemeente moet makkelijk toegankelijk zijn voor de burger
 • Veilig Bloemendaal, een werkende buurt App, nachtelijke politie surveillance, een goed bereikbare wijkagent en verkeersveiligheid voor iedereen
 • Opheffen van betaald parkeren en invoeren van blauwe zones in alle winkelstraten
 • Aandacht voor de sociaal en financieel kwetsbaren binnen de gemeente
 • Optimaliseren van de ouderenzorg
 • Laat Bloemendaal een authentieke, landelijke gemeente blijven
 • Regionale samenwerkingsverbanden moeten worden getoetst op nut en noodzaak en mogen lokale belangen niet schaden
 • Openbare werken moeten beter getoetst worden op noodzaak van vervanging en niet op basis van afschrijvingstermijn
 • De gemeente wordt verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie bij grotere bouwprojecten
 • Komende raadsperiode moet worden gestreefd naar het vinden van oplossingen voor het regionale strandverkeer
 • Er komt een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman.
 • Het creëren van meer (betaalbare) woningen voor, met name, ouderen zal een betere doorstroming geven op de woningmarkt waardoor ook andere doelgroepen beter bediend worden.
 • Het aantal reclame uitingen in de openbare ruimte neemt hand over hand toe.
 • VDB zal pleiten voor beperking, betere regulering en handhaving.
 • Er is een groeiende behoefte aan een multifunctioneel cultureel centrum in de gemeente Bloemendaal. VDB wil onderzoeken hoe de gemeente hierin een faciliterende rol kan spelen.
 • Zo snel mogelijk wil VDB de referendumverordening van de gemeente Bloemendaal aanpassen en als werkend instrument inzetten in het kader van betere burgerparticipatie.

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

FRACTIE & BESTUURSLEDEN

PARTIJPROGRAMMA
2018 - 2022

VOLG ONS

“De besluiten die op landelijk en gemeentelijk niveau worden genomen zonder begrip voor de realiteit, hebben mij doen besluiten om mij aan te sluiten bij Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal.”

Leonie van de Mosselaar – lid

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

De burger is aan zet!
Wordt betrokken bij:

→  de aandacht voor sociaal en financieel kwetsbaren
→ het optimaliseren van de ouderen- en jeugdzorg binnen de geldelijke kaders die zijn gesteld
→ het kritisch volgen van wat er speelt binnen het sociaal-domein.

Contact:

Mark Doorn (Fractievoorzitter)
mail@markdoorn.nl
06 15 14 90 01

KvKnummer: 62767143
Reknr. NL20 INGB 0006 8468 90

Over ons

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is een lokale afdeling van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Een oude partij in een nieuw jasje? Of een nieuwe partij  in een oud jasje! In beide beweringen zit een kern van waarheid. Lees meer.

Op de hoogte blijven van VDB?

Privacyverklaring
Disclamer