Op donderdag 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal geïnstalleerd. Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal wist als nieuwkomer één zetel in de wacht te slepen. Lijsttrekker Martin van de Bunt heeft zijn raadszetel aan Mark Doorn (nummer 2 van de kandidatenlijst) gegeven: “zo maakt VDB optimaal gebruik van ieders individuele kwaliteiten.”

Martin van de Bunt blinkt uit door zijn grote dossierkennis en weet precies wat er gaande is in de gemeente Bloemendaal. Mark Doorn heeft tijdens de verkiezingen namens VDB het woord gevoerd. Hij is het gezicht van de VDB geworden en wekte het respect van zijn politieke opponenten. Met het behaalde verkiezingssucces ziet Van de Bunt Mark Doorn als de ideale woordvoerder van VDB in de gemeenteraad. Hij zelf zorgt met zijn grote kennis en ervaring voor de diepgang in de besluitvorming door als duoraadslid zitting te nemen in de raadscommissie Bestuur en Middelen. Nieuwkomer in de politiek en de geboren en getogen Overveense, Marjolijn Steegman-van Kappen vertegenwoordigt de burger namens de VDB in de commissie Samenleving en Oud-wethouder Arie Goote is als Duo Raadslid geïnstalleerd in de commissie Grondgebied.

De fractie van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal zal zich, namens de Bloemendaalse burger, de komende vier jaar met hart en ziel inzetten om de gemeente Bloemendaal zijn unieke karakter te laten behouden. In samenhang met de omgeving, in samenwerking met de andere fracties en met het college van B&W en in samenspraak met de burgers van Bloemendaal !